Výzkum


Výzkumná činnost KEBR

Na naší katedře rozvíjíme rozmanité směry výzkumu zaměřené na biologii rostlin. Výsledky naší práce pravidelně publikujeme v mezinárodních časopisech.
Při naší práci spolupracujeme se špičkovými pracovišti jak v České republice, tak v zahraničí.
Zdrojem naších příjmů pro výzkumnou činnost jsou, jak české, tak evropské prostředky určené pro vědu a výzkum.