Projekty


Běžící výzkumné granty na katedře, jejichž (spolu)příjemcem je Přírodovědecká fakulta:
Název projektu Poskytovatel Řešitel Období Označení
Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíku GAČR Jiří Šantrůček 2018–2020 18-14704S
Odolnost rašeliníků vůči rozkladu – biochemické příčiny a následky GAČR Tomáš Hájek 2018–2020 18-19561S
Centrum pro systémovou biologii (C4Sys) MŠMT Jiří Šantrůček 2016–2019
Vybrané ukončené výzkumné granty:
Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu – nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? GAČR Jiří Šantrůček 2014–2016 14-12262S
Fyziologické a genetické interakce rostlina-prostředí a rostlina–patogen GA JU Jiří Šantrůček 2013–2015 143/2013/P