Spolupráce


Vědeckou aktivitu rozvíjíme ve spolupráci s:

Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR v Českých Budějovicích
Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Třeboni
Ústavem molekulární a buněčné botaniky Univerzity v Bonnu
Ústavem experimentální botaniky AV ČR (transkriptomika, fytohormony, fytopatologie)
Lehrstuhl für Grünlandlehre, TU Mnichov, Německo (stabilní izotopy)
VŠCHT Praha (Biochemie rostlin, liposomy)
Ústavem genetiky, LMU Mnichov (interakce rostlin s mikroorganismy)