Výzkumná témata


Hlavní směry výzkumné činnosti

  • Fotosyntéza vyšších rostlin, řas a sinic
  • Interakce rostliny a atmosféry (výměna plynů a její regulace, vývoj a funkce průduchů, stresová fyziologie)
  • Vodní režim rostlin (struktura a funkce kutikuly listu, hydraulická architektura  rostliny)
  • Vývoj přístrojů a nových detekčních metod ve fyziologii rostlin
  • Transkriptomika genů účastnících se vývoje průduchů či výživy masožravých rostlin
  • Ekofyziologie mechorostů
  • Interakce rostlin s mikroorganismy