Koronavirus - opatření OJZ


Všichni členové OJZ pracují v době pandemie Coronaviru formou home-office a realizují distanční výuku prostřednictvím Moodle nebo jiných nástrojů. V případě potřeby je kontaktujte prostřednictvím emailu či těchto on-line nástrojů dle jejich instrukcí.

V nutných případech kontaktujte vedoucí OJZ Mgr. Kláru Pavlínovou na mobilním telefonu +420 728 341 652.

Koronavirová krize – mezinárodní zkoušky

Veškeré služby organizace ETS, jež dodává testy ke zkouškám TOEIC a TOEFL, byly do odvolání přerušeny.

Koronavirová krize – informace k samostudiu:

Vzhledem k vývoji situace si dovolujeme poskytnout rady k možnostem samostudia.

Apelujeme na všechny studenty, aby sledovali instrukce od svých vyučujících a on-line platformy, které vyučující používají, plnili průběžné úkoly a samostatně pracovali. Situace je složitá, ale je zároveň příležitostí, jak rozvinout své schopnosti v oblasti autonomie a zodpovědnosti za své učení.

Členové OJZ jsou připraveni poskytnout konzultace a podporu prostřednictvím emailu, Moodle nebo on-line (Hangouts/Skype).

Možnosti samostudia:

1. Zde naleznete pdf dokument s odkazy na nejrůznější stránky vhodné pro rozvíjení jazykových schopností on-line s různým zaměřením.

Self-study Weblinks

2. Zde naleznete link na „Wulkow Cafe“. Můžete se zde zaregistrovat a nalézt partnera – studenta některé evropské univerzity – pro tzv. TANDEM learning, spolu s materiály a inspiraci, na čem můžete společně pracovat.

Wulkow Cafe

3. Na Moodle naleznete kurz English for Autonomous learning. Dočasně je zde otevřen Guest Access, heslo je autonomy. Naleznete zde informace, jak a co lze samostatně studovat a spoustu užitečných on-line zdrojů. Postupně budeme tento kurz upravovat a přizpůsobovat potřebám.

Moodle OJZ

Moodle OJZ – English for Autonomous Learning

Studenti, kteří se chystají na zkoušky v LS 2019/2020

Přesný termín závěrečných zkoušek v současné době není znám. Pokud to další vývoj situace dovolí, první termín závěrečných zkoušek z angličtiny se uskuteční v druhé polovině června.

Postupová zkouška

Pokud  máte zapsaný kurz BA 2 nebo vyšší, měli byste zkoušku bez potíží zvládnout. Pokud je vaše úroveň nižší než A2, pracujte na gramatice, poslechu a čtení směřující k této úrovni. Vhodné je také procvičování pro zkoušku KET. (viz PDF s odkazy). Uznávání maturity a certifikátů dle instrukcí zaslaných emailem.

Konzultace poskytuje Z. Kovářová.

Bakalářská zkouška

Pracujte se slovní zásobou z výukových textů. Procvičujte online cokoli z gramatiky, poslechu a čtení co směřuje k úrovni B2, vhodné jsou veškeré materiály připravující ke zkoušce FCE. (viz pdf s odkazy výše). Uznávání certifikátů je v současné době pozastaveno; obnovíme jej, jakmile se znovu vrátíme do školy.

MOCK exam (zkouška nanečisto)  se uskuteční dle instrukcí, které studenti přihlášení na zkoušku obdrželi emailem.

Konzultace poskytují jednotliví vyučující kurzů BA2 a BA3  nebo K. Kortusová.

Magisterská zkouška

TOEFL – příprava probíhá online v rámci kurzů MA3 a MA3 NS. Cvičné testy naleznete rovněž na webu ETS: TOEFL ITP – sample test questions

Esej – příprava probíhá on-line v rámci kurzu MA2 NS Academic Writing. Je možno také využít služby Writing Clinic. Můžete si napsat cvičnou esej – příklady témat naleznete zde a konzultovat s vyučujícími na writing@prf.jcu.czNejedná se o proofreading!

Ústnípříprava probíhá on-line v rámci kurzu MA1 NS Academic Speaking a MA3 NS. Doporučujeme procvičování dovedností v tandemu, ať už s využitím mezinárodní platformy Wulkow Cafe (viz odkaz výše) nebo s kolegy. Můžete také využít možnosti online debat např. www.kialo.com, www.debate.org nebo www.edeb8.com.

Konzultace poskytuje K. Pavlínová.

PhD zkouška

Studenti  obdrželi informaci emailem. Konzultace poskytuje Z. Kovářová.