Opatření o závěrečných zkouškách z angličtiny na PřF

Opatření proděkanů o zkouškách z angličtiny na PřF JU


Opatření č. 2 proděkanky pro studium o zkouškách z angličtiny na PřF JU v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

Stáhnout

Opatření č. 3 proděkanky pro doktorské studium o závěrečné zkoušce z angličtiny v doktorském stupni studia na PřF JU

Stáhnout