Menu

Popis zkoušek

Na odkazech níže najdete popisy jednotlivých zkoušek.


Postupová zkouška
Bakalářská závěrečná zkouška
Magisterská závěrečná zkouška
Doktorská závěrečná zkouška
TOEFL ITP pro doktorandy
Závěrečná zkouška pro kombinované studium

Označení zkoušek

OJZ 900 – Postupová zkouška z angličtiny
OJZ 910 – Bakalářská zkouška z angličtiny
OJZ 930 – Magisterská zkouška z angličtiny
OJZ 940 – TOEFL ITP pro doktorandy
OJZ 950 – Doktorská zkouška z angličtiny
OJZ 960 – Závěrečná zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium