Závěrečná zkouška pro kombinované studium

Informace o zkoušce z jazyka pro studenty kombinovaného studia na PřF JU


Všichni studenti kombinovaného studia musí během studia složit zkoušku z cizího jazyka.

Jako součást přípravy na závěrečnou zkoušku můžete navštěvovat kurzy angličtiny pro denní studium nebo kurzy jiných jazyků. Můžete volit jak pokročilejší nebo specializované kurzy tak hodiny s rodilými mluvčími. Všechny tyto kurzy jsou nepovinné, tj. nemusíte si je zapisovat, při jejich zapsání však po vás budeme vyžadovat pravidelnou docházku.

Informace o zkoušce

  • Zkoušku je možné složit na konci kteréhokoli semestru studia.
  • Nabízené jazyky jsou angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština.
  • Student si vybere jazyk, ze kterého chce zkoušku skládat, při zápisu zkoušky na termín ve STAGu (po vyhlášení termínu oddělením jazyků).
  • Zkouška má písemnou formu. Skládá se z gramatiky, poslechu a čtení. Trvá 75 minut.
  • Místo zkoušky též uznáváme mezinárodní certifikáty. Uznání jiných zkoušek závisí na individuálním posouzení.