MOCK EXAM

Jedná se o bakalářskou zkoušku „nanečisto“. Mock exam je obsahově i formálně totožná s bakalářskou zkouškou, dává studentům možnost, aby sami otestovali své šance zkoušku úspěšně složit.


Po napsání se testy společně opraví a studenti mají možnost prodiskutovat veškeré nejasnosti s vyučujícím přímo na místě tak, aby byli dobře připraveni na to, co je při skutečné zkoušce čeká.

Díky mock exam studenti získají přesnou představu o náročnosti zkoušky a své připravenosti. Doporučujeme tedy, aby si studenti bakalářskou zkoušku zapisovali až po absolvování mock exam. Dodatečné škrtání bakalářské zkoušky po jejím zapsání do indexu nebudeme povolovat.

Čas konání Mock Exam naleznete na v Aktualitách v levém menu homepage OJZ, většinou jde o listopad/prosinec v zimním a duben/květen v letním semestru.
Délka trvání: min 2 hodiny

Do STAGu se na termín URČITĚ NEZAPISUJTE a OJZ ani nemusíte informovat, že se na cvičný test dostavíte.