Postupová zkouška


Zkouška se skládá na konci prvního ročníku (druhý semestr) a je především motivací pro začínající studenty.

Zkouška je na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce a testuje tak dovednosti, které by studenti měli zvládat po absolvování dvou semestrů kurzu BA1 a BA1NS.

Zkouška má části: gramatika, poslech a čtení. Celková doba trvání je 75 minut.