Menu

Termíny

Data, časy a učebny pro závěrečné zkoušky


Na všechny termíny je nutné se zaregistrovat ve STAGu.
Na zkoušku přijďte nejpozději 15 minut před začátkem.
   Přineste si s sebou občanský průkaz.
Na testy je možné se přijít podívat v konzultačních hodinách Mgr. Kláry Pavlínové.

Postupová zkouška z angličtiny – OJZ 900

LS 2018-19 (koná se pouze v letním semestru)

Termín 1: Bude upřesněno na začátku semestru
Studenti se na zkoušku zapíší ve STAGu.
Termín 2: Bude upřesněno
Termín 3: Bude upřesněno

* KH = kongresová hala - velká posluchárna vpravo od vrátnice Biologického centra, vchod na pravé straně, naproti posluchárnám P1-P3

Bakalářská zkouška z angličtiny – OJZ 910

MOCK exam
( Co je MOCK exam?)
Zkouška nanečisto se v ZS koná v pondělí dne 26. listopadu 2018 od 17:00 v učebně C1. Do STAGu se na ni nezapisujte.

ZS 2018-19:

Termín 1: Pondělí 14. ledna 2019 v 9:00 v učebnách B1, B2 a B3 v budově B
Termín 2: Pondělí 11. února 2019 v 9:00 v učebně B2 v budově B
Termín 3: Bude upřesněno

LS 2018-19:

Termín 1: Bude upřesněno
Termín 2:
Termín 3:

Bakalářská zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium OJZ 960

ZS 2018-19:

Angličtina
Termín 1:
Čtvrtek 17. ledna 2019 od 9:00 v učebně C1,budova C
Termín 2: Bude upřesněno
Termín 3: Bude upřesněno

Magisterská zkouška z angličtiny OJZ 930

ZS 2018-19:

Termín 1:

TOEFL ITP:

Pondělí 14. ledna 2019 v učebně C2, budova C

  1. registrace začíná v 8:15
  2. registrace začíná ve 13:00
    Po zkoušce se studenti zapíší na konkrétní čas ústní části zkoušky a vylosují si číslo tématu, jehož znění obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Ústní část: Úterý 15. ledna 2019 a středa 16. ledna 2019 dopoledne v učebnách B4, B5 a B6
Esej: Úterý 15. ledna 2019 a středa 16. ledna 2019 ve 13:00 v počítačové učebně Pč3 (budova A, 2.p.) – registrace začíná ve 12:45

Termín 2:

TOEFL ITP: Pondělí 11. února 2019 v 9:00 v učebně OJZ (budova A, 3.p.)
Ústní část: Úterý 12. února 2019 od 9:00 v učebně OJZ (budova A, 3.p.) 
Téma a konkrétní čas studenti obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Esej: Úterý 12. února 2019 od 13:00 v učebně Pč1 (budova AV/BC, 2.p.)
– registrace začíná ve 12:50

Termín 3:

TOEFL ITP: Bude upřesněno
Ústní část: Bude upřesněno
Téma a konkrétní čas studenti obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Esej: Bude upřesněno

LS 2018-19:

Termín 1:

TOEFL ITP: Bude upřesněno
Ústní část:
Esej:

Termín 2:

TOEFL ITP: Bude upřesněno
Ústní část:
Esej:

TOEFL ITP pro doktorandy OJZ 940

ZS 2018-19:

1. termín:

Pondělí 14. ledna 2019 v učebně C2 (budova C)

  1. registrace začíná v 8:15
  2. registrace začíná ve 13:00
    Po zkoušce se studenti zapíší na konkrétní čas ústní části zkoušky a vylosují si číslo tématu, jehož znění obdrží emailem jeden den před zkouškou.
2. termín: Pondělí 11. února 2019 v 9:00 v učebně OJZ (budova A, 3.p.)

Doktorská zkouška z angličtiny – OJZ 950

ZS 2018-19:

Termín 1:

Písemná část: Čtvrtek 17. ledna 2019 v učebně Pč3 (budova A, 2.p.) v 9:00 (registrace začíná v 8:45)
Ústní část: Úterý 22. ledna 2019 v učebně OJZ (budova A, 3.p.), 8:30 - 11:30
Středa 23. ledna 2019 v učebně OJZ (budova A, 3.p.), 8:30 - 11:30

Termín 2:

Písemná část: Úterý 12.2.2019 v 9:00 v učebně B7 (registrace od 8.45)
Ústní část: Čtvrtek 14.2.2019 v 10:00 v učebně B4