TOEIC místo bakalářské a postupové zkoušky

Oddělení jazyků nabízí studentům Přírodovědecké fakulty JU mezinárodní jazykovou zkoušku TOEIC jako alternativu k bakalářské a postupové zkoušce.


Jako alternativu k postupové a bakalářské  zkoušce si studenti mohou zapsat zkoušku TOEIC Listening and Reading.

Informace ke zkoušce:

 • Jedná se o mezinárodní jazykovou zkoušku uznávanou firmami a vzdělávacími institucemi na celém světě zaměřenou na pracovní prostředí.
 • Zkouška probíhá ve dvou režimech. Prvním z nich je program TOEIC with PHOTO, v jehož rámci poplatek za zkoušku zahrnuje osvědčení s univerzální platností. Druhým je TOEIC L+R Institutional Programme – zde je třeba objednat si score report či certifikát zvlášť a tento doklad je platný pouze v rámci JU. Bakalářská zkouška zkouška však bude studentům uznána, i když si certifikát / score report neobjednáte.
 • Studenti se přihlásí na oficiální termíny pro TOEIC - jiný termín není možný!
 • Na stejné stránce (Mezinárodní zkoušky) naleznete

  • podrobnější informace o zkoušce
  • odkaz na stránky s online vzorovým testem
  • postup přihlášení ke zkoušce - na zkoušku je nutno se zaregistrovat nejméně 3 týdny předem.
 • Každý semestr je vypsaný blokový přípravný  kurz OJZ 680 (8 vyučovacích hodin) a detailnější semestrální English for TOEIC OJZ 545 a 546 (E4TOEIC).
 • Zkouška je zpoplatněná. Cena zkoušky pro studenty PřF JU je nezisková a odpovídá režijním nákladům.
  Student proto může být požádán o předložení potvrzení o studiu.
 • Minimální počet bodů pro uznání zkoušky je 550.

Postup uznání zkoušky TOEIC místo bakalářské zkoušky:

 • Student si zapíše bakalářskou zkoušku a pro udělení známky přinese certifikát ze zkoušky TOEIC.
 • Pro uznání TOEIC jako bakalářské zkoušky je nutná minimální hranice 550 bodů.
 • Převodní tabulku bodů u zkoušky TOEIC na úrovně dle CEFR najdete zde (pdf).
 • Známka bude udělena na základě převedení bodového skóre zkoušky TOEIC na známku:
 Počet bodů Známka
785 a více 1
725 - 784 1-
665 - 724 2
605 - 664 2-
550 - 604 3
549 a méně neuspěl

Postup uznání zkoušky TOEIC místo postupové zkoušky:

 • Student si zapíše postupovou zkoušku a pro udělení známky přinese certifikát ze zkoušky TOEIC.
 • Pro uznání TOEIC jako postupové zkoušky je nutno získat alespoň 225 bodů.
 • Při splnění tohoto minimálního počtu bodů je zkouška hodnocena známkou výborně.
 • Jiné hodnocení se při uznání zkoušky TOEIC místo postupové zkoušky neuděluje.

Příprava