Menu

Uznávání jazykových certifikátů za jazykové zkoušky

S platností od zimního semestru akademického roku 2012/13 oddělení jazyků uznává následující certifikáty za jazykové zkoušky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Za uznanou zkoušku student získává  hodnocení "výborně" (netýká se magisterské závěrečné zkoušky z angličtiny) a odpovídající počet kreditů.

Postup uznávání certifikátů:

Student, jenž má zájem o uznání certifikátu, se dostaví na za vedoucím nebo zástupcem vedoucího oddělení jazyků v jeho konzultačních hodinách s originálem certifikátu a nechá si ověřit jeho platnost. Na základě platného certifikátu mu bude zkouška zapsána do STAGu.

Postupová zkouška z angličtiny – OJZ 900

Jako náhradu za postupovou zkoušku z angličtiny oddělení jazyků PřF uznává následující certifikáty na úrovni A2 (dle SERR) a vyšší:

Cambridge ESOL: KET – Key English Test
City & Guilds: IESOL – Access
LanguageCert: IESOL – Access
TOEIC: Basic user - Waystage
Mezinárodní zkoušky Advanced Placement: Pokud student doloží jejich složení na známku 5 či 4
Uznáváme zkoušky AP Calculus, AP Physics, AP Biology, AP Chemistry, AP Computer Science, AP Statistics

Uznávání dalších certifikátů na úrovni A2 a vyšší podléhá individuálnímu posouzení.

Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny – OJZ 910

Jako náhradu za závěrečnou bakalářskou zkoušku z angličtiny oddělení jazyků PřF uznává následující certifikáty na úrovni B2 (dle SERR) a vyšší:

Cambridge ESOL: FCE - First Certificate in English
City & Guilds: IESOL – Communicator
LanguageCert: IESOL – Communicator
IELTS: skóre 5 a více
TOEIC: Independent user - Vantage
Za nižší dosažené skóre bude známka udělena na základě převodu bodů uvedeného zde.

Uznávání dalších certifikátů na úrovni B2 a vyšší podléhá individuálnímu posouzení.

Závěrečná zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium – OJZ 960

Uznávání certifikátů za závěrečnou zkoušku z cizího jazyka pro kombinované studium z anglického, německého, ruského, francouzského a španělského jazyka podléhá individuálnímu posouzení.

Závěrečná magisterská zkouška za angličtiny – OJZ 930

Místo zkoušky TOEFL ITP, která je součástí závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny a skládá se přímo na fakultě, se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL iBT, a to v následujícím převodu bodů:

TOEFL iBT TOEFL ITP TOEFL iBT TOEFL ITP TOEFL iBT TOEFL ITP
0 – 12 310 43 443 79-80 550
13 313 44 447 81-82 553
14 317-320 45-46 450-453 83 557-560
15 323-327 47 457 84-85 563
16 330 48 460 86-87 567
17 333-337 49-50 463 88-89 570-573
18 340-343 51 467 90-91 577
19-20 347-350 52 470-473 92-93 580-583
21 353 53 477 94-95 587
22 357-360 54-55 480 96-97 590-593
23 363-367 56 483 98-99 597
24 370-373 57 487-490 100 600-603
25 377 58 493 101-102 607-610
26-27 380-383 59-60 497 103-104 613
28 387 61 500 105 617-620
29 390-393 62-63 503 106-108 623-627
30-31 397 64 507-510 109 630-633
32 400-403 65 513 110 637
33 407 66-67 517 111-112 640-643
34 410-413 68 520 113 647
35 417 69-70 523 114-115 650-653
36-37 420 71 527-530 116 657
38 423-427 72-73 533 117 660-663
39 430 74-75 537 118 667
40 433 76 540-543 119 670
41-42 437-440 77-78 547 120 673-677

TOEFL pro doktorandy – OJZ 940

Studenti, kteří absolvovali zkoušku TOEFL ITP v rámci magisterské zkoušky na PřF JU, se dostaví s certifikátem na oddělení jazyků a zkouška jim bude uznána.

Místo zkoušky TOEFL ITP se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL iBT nebo zkouška IELTS, skóre 4,5. Převod bodů TOEFL iBT na TOEFL ITP viz výše.