Uznávání jazykových certifikátů za jazykové zkoušky


S platností od zimního semestru akademického roku 2012/13 Oddělení jazyků uznává certifikáty za jazykové zkoušky.

Za uznanou zkoušku student získává  hodnocení "výborně" (netýká se magisterské závěrečné zkoušky z angličtiny) a odpovídající počet kreditů.

Postup uznávání certifikátů:

Student, jenž má zájem o uznání certifikátu, se dostaví za vedoucím nebo zástupcem vedoucího oddělení jazyků v jeho konzultačních hodinách s originálem certifikátu a nechá si ověřit jeho platnost. Na základě platného certifikátu mu bude zkouška zapsána do STAGu.

Postupová zkouška z angličtiny – OJZ 900

Jako náhradu za postupovou zkoušku z angličtiny oddělení jazyků PřF uznává následující certifikáty na úrovni A2 (dle SERR) a vyšší:

Cambridge ESOL: KET – Key English Test
City & Guilds: IESOL – Access
LanguageCert: IESOL – Access
TOEIC: Basic user - Waystage
Mezinárodní zkoušky Advanced Placement: Pokud student doloží jejich složení na známku 5 či 4
Uznáváme zkoušky AP Calculus, AP Physics, AP Biology, AP Chemistry, AP Computer Science, AP Statistics

Uznávání dalších certifikátů na úrovni A2 a vyšší podléhá individuálnímu posouzení.

Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny – OJZ 910

Jako náhradu za závěrečnou bakalářskou zkoušku z angličtiny oddělení jazyků PřF uznává následující certifikáty na úrovni B2 (dle SERR) a vyšší:

Cambridge ESOL: FCE - First Certificate in English
City & Guilds: IESOL – Communicator
LanguageCert: IESOL – Communicator
IELTS: skóre 5 a více
TOEIC: Independent user - Vantage
Za nižší dosažené skóre bude známka udělena na základě převodu bodů uvedeného zde.

Uznávání dalších certifikátů na úrovni B2 a vyšší podléhá individuálnímu posouzení.

Závěrečná zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium – OJZ 960

Uznávání certifikátů za závěrečnou zkoušku z cizího jazyka pro kombinované studium z anglického, německého, ruského, francouzského a španělského jazyka podléhá individuálnímu posouzení.

Závěrečná magisterská zkouška za angličtiny – OJZ 930

Místo zkoušky TOEFL ITP, která je součástí závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny a skládá se přímo na fakultě, se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL iBT; převod bodů mezi TOEFL ITP a TOEFL iBT naleznete zde.

Místo zkoušky TOEIC Listening and Reading, která je součástí závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny a skládá se přímo na fakultě, se akceptuje jako ekvivalent certifikát CAE.

Všichni studenti musí složit ústní a písemnou část závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny bez ohledu na získané certifikáty.

TOEFL pro doktorandy – OJZ 940

Studenti, kteří absolvovali zkoušku TOEFL ITP v rámci magisterské zkoušky na PřF JU, se dostaví s certifikátem na oddělení jazyků a zkouška jim bude uznána.

Místo zkoušky TOEFL ITP se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL iBT nebo zkouška IELTS, skóre 6,5; převod bodů mezi TOEFL ITP a TOEFL iBT naleznete zde.