Menu

Výsledky


Angličtina 

Na testy je možné se přijít podívat v konzultačních hodinách Mgr. Kláry Pavlínové

pravidelně každý čtvrtek 10:30 - 11:30, není-li na její webové stránce uvedeno jinak.

Známky do indexů zapisují Mgr. Klára Pavlínová a Mgr. Zuzana Kovářová ve svých konzultačních hodinách.

Postupová zkouška z angličtiny

  1.  květen 2019

Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny - OJZ 910

  1. 14. ledna 2019

Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny pro kombinované studium - OJZ 960

  1. 17. ledna 2019
  2.  

Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny - OJZ 930

  1.  
  2.  
  3.  

Certifikáty TOEFL jsou k vyzvednutí proti podpisu v konzultačních hodinách všech vyučujících OJZ.
Převod získaných bodů na úrovně CEFR (A1 - C1) naleznete zde.

K opravným termínům se hlaste ve STAGu, témata pro opravnou ústní zkoušku budou zaslána emailem 1 den předem.

TOEFL ITP pro doktorandy - OJZ 940

  • Hodnocení je po zkoušce zapsáno do STAGu.

Certifikáty budou k vyzvednutí na Oddělení jazyků.

Převod získaných bodů na úrovně CEFR (A1 - C1) naleznete zde.