Členství v organizacích a mezinárodní spolupráce


20 let CASAJCOddělení jazyků PřF JU je členem asociace CASAJC
– Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách.

Jsme rovněž sdruženi v mezinárodní konfederaci jazykových center CercleS - Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur.

Oddělení jazyků je rovněž zastoupeno v tzv. Wulkowské skupině, což je každoroční pracovní setkání ředitelů jazykových center Evropské unie ve Wulkowě v Německu.

Pracovníci oddělení jazyků se účastnili výměných pobytů na následujících pracovištích:

Pracovníci oddělení jazyků se pravidelně účastní mezinárodních konferencí a seminářů v České republice i v zahraničí.