Menu

Odkazy

Fakultní odkazy

STAG, Moodle, Kalendář akademického roku, Studentské hodnocení, PřF email, eduroam, Mahara

Více

Self-study Weblinks

Seznam webových stránek k samostudiu (pdf)

Více

Slovníky online

Seznam výkladových i dvojjazyčných a slovníků dostupných online

Více

English Speaking Club

Více

Britské centrum

Knihovna a multimediální studovna Britského centra podporovaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, cambridgeské zkoušky, přípravné jazykové kurzy

Více

International student club

Setkání se zahraničními studenty programu Erasmus

Více

Self-placement DIALANG

Rozřazovací program pro zjištění úrovně anglického jazyka

Více