Menu

Christopher Steer, B.A. (Hons.)


ChrisJazyk: AJ

Konzultační hodiny během semestru: bude upřesněno

Konzultační hodiny během zkouškového období LS 2019: PÁ 12:00 - 13:00

  • POZOR, ZMĚNA od 17.6.2019: ST 10:00 - 11:00

Email: steer(at)prf.jcu.cz

Vyučované kurzy:

  • Bakelářská angličtina 2 NS
  • Magisterská angličtina 3 NS TOEFL Preparatory Course
  • English for Science

  • Writing Clinic
  • Překlady a korektury

CV