Struktura oddělení

Struktura oddělení jazyků PřF JU


Vedoucí oddělení: Mgr. Klára Pavlínová
Zástupkyně vedoucí: Mgr. Zuzana Kovářová

Všechny vyučující můžete kontaktovat v jejich konzultačních hodinách v kanceláři OJZ ve 3. patře budovy A nad Studijním oddělením PřF.
Učebna OJZ (BA-OJ) se nachází na stejném místě.

Sekretářka: Magdalena Kučerová

Email: kucerovam(at)prf.jcu.cz
Místnost: 02.035 v budově C, 2. patro
Pracovní doba: 8:00 - 15:00
Tel.: (38777) 6247

Mapa budov PřF: Buildings ABC

Koordinátoři jednotlivých sekcí:

Metodika kurzů: Mgr. Klára Pavlínová
Metodika a příprava zkoušek: Mgr. Zuzana Kovářová
Public Test Centre: Mgr. Klára Pavlínová
Překlady a korektury: Christopher M. Steer, B.A. Hons.
Celoživotní vzdělávání: Mgr. Kateřina Kortusová
Administrátor webových stránek: Mgr. Jitka Erbenová