Mahara

Základní informace o systému Mahara


Přihlášení

  • Mahara PřF JU - přihlášení
  • Budete-li v Mahaře PřF JU poprvé, na stejné stránce je potřeba se nejprve registrovat. Více informací k tomu naleznete na stránce Základní informace.
  • Celý uživatelský manuál můžete stáhnout níže (pdf), oficiální anglický návod online je dostupný zde (je to seznam stránek, ve kterém lze hledat).

Co je Mahara?

Mahara je systém sloužící mj. pro tvorbu digitálního portfolia, které může obsahovat jak životopis tak seznam vlastních prací (např. eseje, prezentace). Je to tedy webový nástroj umožňující ukládat výsledky své práce v digitální podobě, dále s nimi pracovat, sdílet je s dalšími uživateli v rámci skupin na principu sociální sítě, komentovat je a hodnotit. Umožňuje tak na jednom místě ukládat práce v elektronické podobě za celé období studia, případně i celoživotně. Může ukládat hodnocení výsledků vyučujícími a zároveň dokumentovat pokrok.

Do Mahary PřF student neztratí přístup okamžikem, kdy absolvuje, jako třeba v Moodle nebo STAGu. Nahraná data zůstanou nadále zachována a přístupná pro další úpravy a sdílení. Zaměstnavateli lze například zaslat jedinečný odkaz na své e-portoflio namísto zasílání emailové přílohy.

Jak píše doc. Jiří Zounek na svém blogu, Mahara je vynikajícím podpůrným nástrojem pro autoregulované učení studentů, který jim pomáhá rozvinout dovednost plánovat své učení a převzít za něj odpovědnost, přičemž zároveň podporuje „rozvoj sociálních aspektů učení“.
Vysokoškolským vyučujícím navíc umožňuje sledovat, jak studenti pracují na svých seminárních i diplomových pracích, přičemž je snadné sledovat, kam směřují myšlenky studenta a poskytovat mu k tomu zpětnou vazbu.

Mahara nenahrazuje Moodle, oba systémy si jsou navzájem skvělým doplňkem (Why do we need both? /EN/).

V neposlední řadě lze Maharu používat jen v několika jazycích, mezi něž čeština zatím nepatří, takže dále podporuje zlepšování jazykových dovedností.

Kam dál?

  1. Mahara - přihlášení, co je Mahara
  2. Základní informace - registrace, nastavení
  3. Tvorba stránek - nová stránka, popis editačních ikon, komentáře, příklady, vymazání stránky
  4. Skupiny - přihlášení se do existující skupiny, vytvoření nové, její smazání, tipy pro vyučující


 Ke stažení