Tvorba stránek

Postup - nová stránka, popis editačních ikon, úpravy a smazání stránky, komentáře, příklady stránek


Obsah stránky

Hlavní menu

Vpravo nahoře je ikona tří čárek obsahující 4 základní skupiny záložek:

 1. Dashboard - stránka, která se zobrazí čtenářům, kteří si chtějí přečíst vás profil
 2. Content - všechny položky, které na Mahaře máte uložené (fotky, soubory, deníky, poznámky apod.)
 3. Portfolio - vaše stránky a skupiny stránek, stránky sdílené vámi, stránky jiných uživatelů sdílené s vámi, export a import dat
 4. Groups - více najdete na stránce Skupiny

Vytvoření nové stránky

Novou stránku lze vytvořit přes Portfolio => Pages => Create page. Povinným políčkem je název stránky - Page title. Automaticky se zobrazující „Untitled“ můžete změnit na název, který chcete, aby stránka měla, lze jej však změnit i později přes záložku Edit title and description.

DŮLEŽITÉ: Stránku i případné změny na ní je vždy potřeba uložit přes Display page zcela dole.

Po uložení se zobrazí pole, které umožní vložit obsah nové stránky (Edit content). Chcete-li změnit počet sloupců a sekcí stránky a jejich rozložení, zvolte některý z designů v horní záložce Edit layout. Toto nastavení můžete změnit i později.

Úpravy stránky

Úpravy již dříve uložené stránky jsou možné přes tlačítko Edit this page vpravo nahoře. Další kroky viz níže.

Vložení textu

Chcete-li vložit text, použijte záložku Text vlevo. Vyskočí okno, kde si zvolíte jednu ze šedých buněk podle toho, kterou sekci stránky chcete tvořit (Cell), a kde chcete, aby se nacházela vertikálně. Dokud nebude existovat alespoň jedna sekce, jedinou volbou bude vložení textu zcela nahoru (Top of column). Volbu uložte (Save).

Block title v dalším okně zobrazuje nadpis sekce. Block content je textový obsah, tedy to, co si čtenář může přečíst. Text můžete editovat pomocí ikonek pod Block content – např. zvolit kurzívu, vytvořit seznam, vložit obrázek, odkaz apod. Jejich podrobnější popis najdete níže, jejich anglický popis se zobrazí po najetí myší.

Zaškrtnutím Retractable čtenáři umožníte skrytí textu. Zaškrtnutím Automatically retract text skryjete rovnou – čtenář jej musí pomocí roletky rozbalit, neuvidí jej hned.

Text vždy uložte přes Display page. Zvolením Remove celou sekci smažete.

Popis ikon pro editaci textových bloků

Před výběrem druhu editace nejdříve myší označte část textu, kterou chcete změnit, případně umístěte kurzor myši na dané místo.

Mahara - editační ikonky s čísly

 1. Rozbalí či skryje 2. a 3. řadu ikon (8-19)
 2. Úroveň bloku textu – odstavec, nadpis apod.
 3. B – písmo tučně / I – kurzíva
 4. Seznam s odrážkami nebo číselný seznam
 5. Vložení / Zrušení odkazu
 6. Vložení / Úprava obrázku
 7. Zpět / Znovu (použitelné teprve po provedení nějaké editace)
 8. U – podtrhnout, S – přeškrtnout, x2 – dolní index, x2 – horní index
 9. Zarovnání textu doleva, na střed, doprava, do bloku
 10. Zmenšit / zvětšit odsazení
 11. Barva textu, barva pozadí
 12. Tok textu zleva doprava / zprava doleva
 13. Roztáhnout na celou obrazovku
 14. Volba sady písma (např. Arial, New Times Roman apod.)
 15. Velikost písma (8 – 36 bodů)
 16. Vložit emotikon / Vložit nedělitelnou mezeru / Vložit speciální znak
 17. Vložit tabulku
 18. Odstranění formátování / Vložit jako text
 19. Zobrazit / Skrýt zdrojový kód

Vložení obrázku

Vložení url obrázku z internetu

Protože mají všichni uživatelé k dispozici mají pouze 50MB webového prostoru, bývá výhodnější vkládat obrázky pomocí odkazů na obrázky na internetu než obrázky nahrávat. Údaj o tom, kolik prostoru zbývá, můžete zjistit přes Content => Files v pravé části stránky označené Quota.

 1. Zvolte editaci textové části stránky, kde chcete obrázek mít, přes ozubené kolečko vpravo.
 2. Vložte kurzor na místo do textu, kam chcete obrázek umístit.
 3. Zvolte ikonu obrázku (Insert/Edit image).
 4. V okně zadejte url obrázku (Insert or select an image) - získáte klikem pravého tlačítka myši - Copy Image Location.
 5. V Image formatting options můžete zadat další technické údaje, např. velikost obrázku (Dimensions - 300 x 200, 100 x 100 apod.), odsazení od textu horizontálně či vertikálně, zadáním šířky rámečku (Border width, např. 2), nebo zarovnání (Alignment, Left, Top apod.)
 6. Uložte (Save/Done).

Nahrání vlastního obrázku

Chcete-li vložit vlastní obrázek, použijte záložku Image vlevo. Vyskočí okno, kde si zvolíte jednu ze šedých buněk podle toho, kterou sekci stránky chcete tvořit (Cell), a kde chcete, aby se nacházela vertikálně. Než bude existovat alespoň jedna sekce, jedinou volbou bude vložení textu zcela nahoru (Top of column). Volbu uložte (Save).

Block title v dalším okně zobrazuje nadpis sekce. Image je obrázek, který bude na stránce umístěn. Konkrétní obrázek k nahrání můžete vybrat ze souborů ve svém počítači přes Browse. Níže najdete také seznam obrázků, které jste do Mahary již nahráli. Kliknutím na ikonu tužky vpravo vedle obrázku můžete obrázek upravovat.

Můžete změnit jeho název (Name), ale pozor - nevymažte příponu, např. jpg. Je dobré mít všechny soubory pod jinými jmény, než jsou čísla fotek z aparátu. Vyplníte-li popis (Description), bude na stránce vidět pod obrázkem. Obrázku také můžete přidat štítky (Tags) oddělené od sebe čárkami. Zaškrtnete-li Allow comments, dovolíte čtenářům vkládat komentáře.

Width je šířka obrázku v pixelech. Nezvolíte-li, obrázek se zobrazí tak, aby se vešel do daného bloku. Zaškrtnutím Retractable čtenáři umožníte skrytí obrázku. Zaškrtnutím Automatically retract obrázek skryjete rovnou – čtenář jej neuvidí hned, ale musí jej pomocí roletky rozbalit.

Úpravy obrázku vždy uložte přes Save. Zvolením Remove jej smažete.

Vložení videa

 1. Ujistěte se, že jste zvolili rozložení stránky na 2 poloviny (přes Edit layout vpravo nahoře). Při volbě 3 sloupců se totiž video po stranách nezobrazí celé, ale bude mít oříznutý pravý a levý okraj.
 2. Na youtube si najděte video, které chcete na stránku vložit (pozor, videa z mnoha dalších webů se v Mahaře nezobrazuje!). Pod videem stiskněte záložku se šipkou Share/Sdílet. Z nově otevřené nabídky Sdílet - Vložit - Email zvolte Vložit/Embed. Zkopírujte celý odkaz i s tagy < iframe >.
 3. Pro vložení videa musíte být v módu editace stránky (tlačítko vpravo nahoře: Edit this page).
 4. Rozklikněte v levém menu External a vložte blok s názvem External media.
  Buď jej tahem myší přesuňte tam, kde jej chcete mít, anebo do něj klikněte a zvolte buňku (Cell) a svislou polohu (Position).
 5. Dejte bloku název: v poli místo Block title napište název videa. Do rámečku s názvem URL or embed code vložte onen zkopírovaný odkaz z youtube. Uložte toto okno (Save).
 6. Tahem myší případně přemístěte celý blok tam, kde jej opravdu chcete mít.
 7. Po ukončení editace dole zvolte Display page (Zobrazit stránku).

Vložení jiných typů souborů

Z jiných webů: Youtube, Voki, SlideShare, Prezi apod.

 1. Na stránce, kam chcete soubor vložit, zvolte Edit.
 2. Vlevém menu jděte přes External => External media a tento blok přetáhněte na místo, kde má soubor být.
 3. Vyberte ten správný ze souborů, které jste si nahráli do Mahary.
 4. Uložte přes Hotovo (Done).

Z vlastních souborů

Máte-li k dispozici dostatek datového prostoru z celkových 50MB, můžete vkládat soubory z vlastního počítače:

 1. Na stránce, kam chcete soubor vložit, zvolte Edit.
 2. Vlevém menu zvolte Media a vyberte typ souboru, který chcete vložit.
 3. Přetáhněte jej na zvolené místo na Vaší stránce.
 4. Zvolte editaci textové části stránky, kde chcete soubor mít, přes ozubené kolečko vpravo.
 5. Vložte kurzor na místo do textu, kam chcete obrázek umístit.
 6. Zvolte ikonu obrázku (Insert/Edit image).
 7. V okně zadejte url obrázku (Insert or select an image) - získáte klikem pravého tlačítka myši - Copy Image Location.
 8. V Image formatting options můžete zadat další technické údaje, např. velikost obrázku (Dimensions - 300 x 200, 100 x 100 apod.), odsazení od textu horizontálně či vertikálně, zadáním šířky rámečku (Border width, např. 2), nebo zarovnání (Alignment, Left, Top apod.)
 9. Stránku uložte (Save/Done/Display page ).

Licencování

Na stránku je dobré uvést licenci, kterou dáváte jasné instrukce o možném použití jejího obsahu.
Vložením pole Creative Commons licence přes General v levém menu zvolíte licenci svobodnou, tedy umožníte další použití vámi vytvořeného materiálu za podmínek, které jsou specifikovány u jednotlivých druhů této licence.

Skutečně svobodné použití umožňuje licence Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported, která říká zhruba to, že kdokoli může s vámi vytvořeným obsahem dělat cokoli a dál jej používat (včetně použití komerčního), pokud pak produkt bude dál šířit pod shodnou licencí a uvede autora (tedy vás) a změny, které na díle případně udělal. Podrobnosti zde.

Viditelnost stránky pro další uživatele - sdílení

Aby si stránku mohli přečíst také ti, kteří jsou například s vámi ve skupině, a nejen vy sami, je třeba každou novou stránku sdílet.

 1. Přes tlačítko Edit this page vpravo nahoře vstupte do editačního módu stránky.
 2. Vlevo zvolte odkaz Share page.
 3. Roletkou u tlačítka Share with zvolte ty, kteří chcete, aby si stránku mohli přečíst, například vaši skupinu.
 4. Volbu uložte pomocí Save dole.

Feedback a volby na konci stránky

 • Submit this page to OJZ teachers for assessment – odevzdání práce k ohodnocení vybrané skupině
 • Place feedback – vložení komentáře, zpětné vazby, více o feedbacku anglicky zde. Možnost následných úprav a vymazání přes ikony tužky a koše, mazat feedback může i jeho příjemce.
 • Report objectionable material – nahlášení nevhodného materiálu
 • Print – vytištění
 • Add page to watchlist – obdržíte oznámení, kdykoli někdo (včetně vás) udělá na stránce změnu

Smazání stránky

Smazat stránku můžete přes Portfolio => Pages a zvolením ikonky koše vpravo vedle stránky, kterou chcete vymazat.
Pozor, smazání stránky je nevratné!

Příklady stránek

E-Portfolia

Projektové stránky v systému Mahara

Kam dál?

 1. Mahara - přihlášení, co je Mahara
 2. Základní informace - registrace, nastavení
 3. Tvorba stránek - nová stránka, popis editačních ikon, komentáře, příklady, vymazání stránky
 4. Skupiny - přihlášení se do existující skupiny, vytvoření nové, její smazání, tipy pro vyučující