Přijímací zkouška pro obory Biological Chemistry a Bioinformatics


Zkouška má za cíl posoudit schopnost studenta studovat v anglickém jazyce.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

V první si uchazeč přečte dva texty a odpoví na osm otázek. Pak napíše email v rozsahu 160-200 slov dle instrukcí uvedených v testu.

Ve druhé části zkoušky bude uchazeč poslouchat rozhlasovou debatu na určité téma. Během poslechu, který uslyší dvakrát, si může dělat písemné poznámky a posléze odpoví na čtyři otázky. Potom uchazeč napíše text v rozsahu 160-200 slov vycházející z této rozhlasové debaty dle instrukcí uvedených v testu.

Zkouška trvá 90 minut.

Zkouška se hodnotí stupni podle zisku bodů 1 - 6.
Stupně se ziskem bodů 1 a 2 znamenají "neprospěl(a)", stupně se ziskem bodů 3 - 6 znamenají "prospěl(a)".

Nejnižší akceptovaná jazyková úroveň uchazečů je B2.

Uchazeči, kteří mají mezinárodní certifikát na úrovni B2 nebo vyšší, nemusí přijímací zkoušku skládat. Stačí předložit ověřenou kopii certifikátu se žádostí o přijetí.

Informace o termínu přijímacích zkoušek poskytuje Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty.