Přijímací zkouška pro obory Biological Chemistry


Zkouška má za cíl posoudit schopnost studenta studovat v anglickém jazyce.

Zkouška se skládá ze dvou částí.

V první části je zařazen poslech prezentace v rádiu. Text uslyšíte dvakrát a můžete si dělat poznámky. Zodpovíte čtyři otázky související s textem. Následně napíšete text v rozsahu 180–200 slov na téma související s poslechem podle instrukcí v testu. Tato část trvá 45 minut.

Ve druhé části zkoušky si přečtete dva texty a zodpovíte otázky. Následně napíšete email v rozsahu 180–200 slov podle instrukcí v testu.

Hodnocení vychází z následujících kritérií.

  • Splnění úkolu
  • Gramatika
  • Slovní zásoba

Uchazeči, kteří mají mezinárodní certifikát na úrovni B2 nebo vyšší, nemusí přijímací zkoušku skládat. Stačí předložit ověřenou kopii certifikátu se žádostí o přijetí.

Informace o termínu přijímacích zkoušek poskytuje Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty.