Pipplet


Získejte jazykový certifikát pomocí testu Pipplet. Test probíhá on-line a trvá 30 minut.

S testem Pipplet zjistíte úroveň svých jazykových znalostí a získáte certifikát odpovídající jedné z úrovní dle Společeného everopského referenčního rámce (SERR): A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Co je Pipplet?

Pipplet je on-line test, který vyhodnocuje jazykové dovednosti v ústní i písemné formě. 
Test obsahuje úkoly založené na situacích z běžného života. Testuje tak praktické jazykové dovednosti a komunikační dovednosti v ústní a písemné formě. 

  • Otázky testu jsou prezentovány ve formátu otevřené odpovědi.
  • Odpovídáte písemně (odpověď zapisujete) i ústně (odpovědi se nahrávají).
  • Každá z otázek má stanovený časový limit, do kterého musíte stihnout odpověď vyplnit/nahrát.

Odpovědi jsou na konci testu uloženy a odeslány k vyhodnocení. Budou posuzovány z hlediska:

  • výslovnosti
  • plynulosti
  • logického uspořádání
  • gramatiky a slovní zásoby

Kdy a jak obdržím svůj jazykový certifikát?

Výsledky budou poskytnuty oddělení jazyků PřF do 24 hodin od složení testu. Výsledky jsou zasílány e-mailem v podobě níže uvedeného vzorového certifikátu podle SERR pro testy Pipplet Talent a Pipplet FLEX. Pro testy Pipplet Screening a Pipplet Placement má certifikát stejnou formu, avšak chybí v něm detailní popis dovedností uchazeče, tj. sekce Detailed Skills.