TOEIC Listening and Reading


Zkouška TOEIC Listening and Reading testuje angličtinu pro pracovní prostředí a skládá se ze dvou částí:

Poslech

Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze čtyř částí. Otázek je 100 a test trvá 45 minut.

  • Část  1: Fotografie
  • Část 2: Otázka – odpověď
  • Část 3: Rozhovor
  • Část 4: Krátká řeč

Čtení

Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá autentické texty z oblasti obchodní angličtiny. Skládá se ze tří částí. Otázek je 100 a test trvá 75 minut.

  • Část 5: Dokončování vět
  • Část 6: Doplnění slov v  textu
  • Část 7: Porozumění textu

TOEIC L+R – Public or Institutional Programme?

Zkoušku TOEIC Listening and Reading nabízíme ve dvou programech. První z nich, TOEIC with Photo (Public Programme), vede k získání tzv. score report čili potvrzení o dosaženém výsledku a dosažené jazykové úrovni. Toto potvrzení je opatřeno fotografií a má mezinárodní platnost. V případě zájmu je možné objednat si i reprezentativní certifikát, který však pro prokázání vaší jazykové úrovně není nutný.

V rámci tzv. Institucionálního programu není certifikát ani score report v ceně a je třeba objednat si je při vyplňování přihlášky. Tyto dokumenty pak mají platnost pouze v rámci instituce, která zkoušku administruje (v našem případě je to Jihočeská univerzita). Existuje řada institucí, která k těmto dokumentům rovněž přihlíží. Studenti, kteří TOEIC potřebují pouze k uznání bakalářské zkoušky, score report ani certifikát nemusí objednávat.

Další rozdíly mezi oběma programy jsou v ceně a v některých organizačních aspektech při zadávání zkoušky. Obsahově se zkoušky neliší.