Přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro veřejnost


Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP

Délka trvání: 1 den / 8 vyučovacích hodin

Termín: viz Termíny mezinárodních zkoušek

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Učitel/é: Mgr. Klára Pavlínová, Mgr. Petr Kos Ph.D.

Počet studentů: max. 15

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Všichni, kteří se chystají skládat zkoušku TOEFL ITP

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Cílem kurzu je připravit zájemce na zkoušku TOEFL ITP

Obsah/charakteristika kurzu Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEFL ITP. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj větných struktur, poslechu, čtení a dalších dílčích dovedností typicky testovaných v této zkoušce. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Materiály: Deborah Phillips, Complete Course for the TOEFL test, Pearson Longman, 2007

Studenti obdrží potřebné materiály na začátku kurzu.