Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro veřejnost


Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC  Listening and Reading pro veřejnost

Délka trvání: 1 den/8 vyučovacích hodin

Termín: viz Termíny mezinárodních zkoušek

Úroveň dle CEFR: B1–C1

Počet studentů: max. 15

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Všichni, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Listening and Reading

Vstupní požadavky/úroveň dle CEFR: B1–C1

Pokud si nejste jisti, využijte „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách nebo TOEIC online placement test.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Listening and Reading

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví zájemce na úspěšné složení zkoušky TOEIC.  Zájemci se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj poslechu, čtení a dalších dovedností.

Materiály: Grant Trew: Tactics for TOEIC® Listening and Reading Test, Oxford University Press, 2007