Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Speaking and Writing pro veřejnost


Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC  Speaking and Writing pro veřejnost

Délka trvání: 1 den / 8 vyučovacích hodin

Termín: viz Termíny mezinárodních zkoušek

Úroveň dle CEFR: A2-C1

Učitel/é: Mgr. Klára Pavlínová

Počet studentů: max. 15

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Všichni, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Speaking and Writing

Vstupní požadavky/úroveň dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách nebo TOEIC online placement test.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Speaking and Writing

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví zájemce na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Zájemci se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj mluvení, psaní a dalších dovedností. Pracuje se  individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Materiály: Grant Trew: Tactics for TOEIC® Speaking and Writing Test, Oxford University Press, 2007

Studenti obdrží potřebné materiály na začátku kurzu.