Menu

Jazykové kurzy

Přehled jazykových kurzů

Více

Popis jazykových kurzů

Seznam jazykových kurzů na PřF s čísly a popisy

Více

Studenti jiných fakult JU

Více

Rozřazovací test

Svou úroveň můžete zjistit prostřednictvím níže uvedených testů.

Více

Výukové texty

Texty pro práci v hodinách BA NS. Znalost slovní zásoby v nich obsažené je také vyžadována u závěrečné bakalářské zkoušky.

Více

Jazyky při kombinovaném studiu

Informace o jazykových kurzech pro studenty kombinovaného studia na PřF JU

Více

CEFR

Tabulky k vyhodnocení úrovně SERR / CEFR

Více

Odborný styl - doplňkové materiály

Seznam slovní zásoby k závěrečným zkouškám; Scientific Style - Auxiliary Materials

Více