Jazyky při kombinovaném studiu

Informace o jazykových kurzech pro studenty kombinovaného studia na PřF JU


Pro studenty kombinovaného studia neexistují specializované kurzy.

Jako součást přípravy na závěrečnou zkoušku z cizího jazyka, kterou musí všichni studenti kombinovaného studia během studia složit, můžete navštěvovat kurzy angličtiny pro denní studium nebo kurzy jiných jazyků. Lze volit jak pokročilejší nebo specializované kurzy tak hodiny s rodilými mluvčími.

Podívejte se na seznam jazykových kurzů, na které se mohou zapsat i studenti kombinovaného studia. Všechny tyto kurzy jsou nepovinné, tj. není nutné si je zapisovat, při jejich zapsání se však bude vyžadovat pravidelná docházka.