Studenti jiných fakult JU


Studenti jiných fakult Jihočeské univerzity jsou v jazykových kurzech oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty vítáni. Doporučujeme postupovat podle níže uvedených pravidel.

  1. Studenti si samostatně vyplní a vyhodnotí rozřazovací test, který přibližně určí jejich jazykovou úroveň. Vyučující je oprávněn výsledek testu na kurzu vyžadovat.
  2. Vyberou si kurz, který odpovídá jejich úrovni. Mohou si vybírat jak ze základních kurzů, zaměřených na obecný jazyk, tak z kurzů doplňkových a speciálních.
  3. Součástí bakalářských kurzů NS je práce s texty a slovní zásobou, které jsou určeny studentům Přírodovědecké fakulty. Při zapisování těchto kurzů je nutno s touto skutečností počítat.
  4. Pro studenty jiných fakult jsou vhodnější bakalářské kurzy BA1 – BA3, dále pak doplňkové kurzy BA4 a specializované kurzy English conversation, English for the Workplace, English for Autonomous Learning a od zimního semestru 2016 nově otevřený English for TOEIC.
  5. Magisterské kurzy jsou zaměřeny na obecný akademický jazyk a jsou rovněž vhodné pro studenty jiných fakult, především ty, kteří plánují studium v zahraničí či chtějí získat jazykové dovednosti z akademické angličtiny.
  6. Přehled kurzů najdete zde. Podrobné informace o kurzech najdete zde.
  7. Studentům jiných fakult nabízíme rovněž přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky TOEFL a TOEIC. Studenti mohou tyto zkoušky skládat přímo na Přírodovědecké fakultě za zvýhodněných finančních podmínek. Více informací o kurzech najdete zde.
  8. Další informace ochotně poskytnou Mgr. Klára Pavlínová a Mgr. Zuzana Kovářová v konzultačních hodinách.