Studenti prvního ročníku bakalářských programů


Základní informace o výuce cizích jazyků

Všechny jazykové kurzy na fakultě jsou volitelné a zdarma.

Povinné jsou pouze následující zkoušky z anglického jazyka:

  • Postupová zkouška (letní semestr prvního ročníku, úroveň A2 dle CEFR)
  • Závěrečná bakalářská zkouška (kdykoliv v průběhu studia, úroveň B2 dle CEFR)

Více informací o zkouškách, včetně uznávání mezinárodních certifikátů a maturitních zkoušek, najdete na stránce o zkouškách

Výběr kurzů

V rámci bakalářského programu doporučujeme kombinovat kurzy s českým učitelem (zaměřené na gramatiku, slovní zásobu, poslech a čtení) a kurzy s rodilým mluvčím (zaměřené na rozvoj dovedností mluvení, poslechu, čtení a psaní a na práci s výukovými texty, tedy kurzy s označením „NS“).
Pro výběr kurzu odpovídajícího  vaší jazykové úrovni, použijte rozřazovací test

Kromě základních kurzů anglického jazyka nabízíme i kurzy doplňkové a rozšiřující a také kurzy jiných jazyků – viz stránka s přehledem všech nabízených kurzů.

Podrobné sylaby jednotlivých kurzů najdete zde.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte přímo vyučujícícho nebo nás navštivte v době konzultačních hodin.