Menu

Popis jazykových kurzů

Seznam jazykových kurzů na PřF s čísly a popisy


V popisech kurzů používané zkratky SERR / CEFR označují Společný evropský referenční rámec (anglicky CEFR = Common European Framework of Reference for Languages), jenž popisuje jazykové úrovně A1 - C2. Co by měl na každé z nich student zvládat, lze zjistit v tabulkách na této stránce OJZ.

Svou úroveň můžete zjistit také přes specializovaný program na webu Self-placement DIALANG.

Sylabus ("obsah") kurzů  bakalářské angličtiny a bakalářské angličtiny NS

Další jazyky

Zimní semestr

Letní semestr

OJZ 100 – Bakalářská angličtina 1 pro úplné začátečníky OJZ 101 – Bakalářská angličtina 1 pro úplné začátečníky
OJZ 110 – Bakalářská angličtina 1 OJZ 111 – Bakalářská angličtina 1
OJZ 120 – Bakalářská angličtina 2 OJZ 121 – Bakalářská angličtina 2
OJZ 130 – Bakalářská angličtina 3 OJZ 131 – Bakalářská angličtina 3
OJZ 210 – Bakalářská angličtina 1 NS OJZ 211 – Bakalářská angličtina 1 NS
OJZ 220 – Bakalářská angličtina 2 NS OJZ 221 – Bakalářská angličtina 2 NS
OJZ 230 – Bakalářská angličtina 3 NS OJZ 231 – Bakalářská angličtina 3 NS
OJZ 310 – Magisterská angličtina 1 OJZ 310 – Magisterská angličtina 1
OJZ 320 – Magisterská angličtina 2 OJZ 320 – Magisterská angličtina 2
OJZ 330 – Magisterská angličtina 3 - TOEFL Preparatory Course OJZ 330 – Magisterská angličtina 3 - TOEFL Preparatory Course
OJZ 410 – Magisterská angličtina 1 NS OJZ 410 – Magisterská angličtina 1 NS
OJZ 420 – Magisterská angličtina 2 NS Academic Writing OJZ 420 – Magisterská angličtina 2 NS Academic Writing
OJZ 430 – Magisterská angličtina 3 NS - TOEFL Preparatory Course OJZ 430 – Magisterská angličtina 3 NS - TOEFL Preparatory Course 
OJZ 500 – Doktorandská angličtina OJZ 500 – Doktorandská angličtina
OJZ 510 – Kurz angličtiny pro BCH a BI
OJZ 520 – English for IT 1 OJZ 521 – English for IT 2
OJZ 525 – English for Science 1 OJZ 526 – English for Science 2
OJZ 530 - English for the Workplace 1 OJZ 531 - English for the Workplace 2
OJZ 540 - English for Autonomous Learning OJZ 540 - English for Autonomous Learning
OJZ 545 - English for TOEIC OJZ 545 - English for TOEIC
OJZ 550 - Čeština pro cizince OJZ 550 - Čeština pro cizince
OJZ 555 - English for Intercultural Communication OJZ 555 - English for Intercultural Communication
OJZ 600 – Bakalářská angličtina 4 - idiomatický jazyk OJZ 600 – Bakalářská angličtina 4 - idiomatický jazyk
OJZ 610 – Bakalářská angličtina 4 - praktický jazyk OJZ 610 – Bakalářská angličtina 4 - praktický jazyk
OJZ 630 – Academic Writing for Crossborder Studies OJZ 630 – Academic Writing for Crossborder Studies
OJZ 650 – Technical Writing OJZ 660 – Angličtina odborného stylu
OJZ 670 – Anglická konverzace, CEFR: B1-B2 OJZ 670 – Anglická konverzace, CEFR: B1-B2
OJZ 680 - Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty OJZ 680 - Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty
OJZ 681 - Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Speaking and Writing pro studenty OJZ 681 - Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Speaking and Writing pro studenty
OJZ 682 - Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro studenty OJZ 682 - Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro studenty
DALŠÍ JAZYKY  DALŠÍ JAZYKY
OJZ 701 – Španělština 1 OJZ 702 – Španělština 2
OJZ 703 – Španělština 3 OJZ 704 – Španělština 4
OJZ 705 – Španělština 5 OJZ 706 – Španělština 6
OJZ 711 – Francouzština 1 OJZ 712 – Francouzština 2
OJZ 713 – Francouzština 3 OJZ 714 – Francouzština 4
OJZ 715 – Francouzština 5 OJZ 716 – Francouzština 6
OJZ 721 – Němčina 1 OJZ 722 – Němčina 2
OJZ 723 – Němčina 3 OJZ 724 – Němčina 4
OJZ 725 – Němčina 5 OJZ 726 – Němčina 6
OJZ 731 – Ruština 1 OJZ 732 – Ruština 2
OJZ 733 – Ruština 3 OJZ 734 – Ruština 4