OJZ 100 - Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky


Popis kurzu:

Kód: OJZ 100

Název: Bakalářská angličtina 1 pro začátečníky

Zkratka: BA1z

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A0 – A1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se anglický jazyk nikdy neučili, nebo studenti, kteří se považují za začátečníky a potřebují se seznámit se základy gramatického systému, slovní zásoby a začít rozvíjet řečové dovednosti. Kurz není zaměřen na přípravu k Postupové zkoušce, ale může přispět k jejímu úspěšnému složení. Nezbytným předpokladem je však samostatná a systematická příprava.

Vstupní požadavky/úroveň studenta dle CEFR: A0

Od studentů se neočekává žádná předchozí znalost anglického jazyka, nicméně účastníci musí být připraveni k velkému množství samostatné práce.

Cíl: Osvojit si základy gramatického systému, slovní zásoby, začít rozvíjet jednotlivé řečové dovednosti (poslech, mluvení, psaní a čtení). Studenti se za relativně krátkou dobu musí posunout na úroveň A1 dle Evropského referenčního rámce, k čemuž je zapotřebí samostatná práce k rozšíření slovní zásoby a upevnění gramatických jevů, se kterými se student seznámí při výuce.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu se studenti seznámí se základy gramatického systému v anglickém jazyce, základní slovní zásobou a začnou si rozvíjet dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní. Na hodinách se budou probírat jednotlivé jevy, jejich procvičení a upevnění bude do velké miry součástí domácí přípravy. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci. Počítá se s intenzivní domácí přípravou.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Intenzivní domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně 2 hodiny přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.