OJZ 110 - Bakalářská angličtina 1


Popis kurzu:

Kód: OJZ 110

Název: Bakalářská angličtina 1 ZS

Zkratka: BA 1

Délka trvání: jednosemestrální

Úroveň dle CEFR: A1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, jejichž úroveň je A1 a potřebují postoupit do vyšších úrovní

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Hlavní náplní hodin je výuka gramatiky, tj. osvojení si základních gramatických pravidel, používání základních časů, funkcí a struktur/např. vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu atd. Součástí kurzu je i procvičování poslechových aktivit, čtení a výslovnosti

Obsah/charakteristika kurzu: Hlavní důraz je kladen na výuku gramatiky. Jednotlivé gramatické struktury se probírají na pozadí obvyklých témat, tj. běžných každodenních situací spojených se slovní zásobou.

Okruhy gramatiky a podrobný sylabus najdete na stránce kurzu na webu OJZ – vyberte ze seznamu kurzů na stránce Popis jazykových kurzů.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.