OJZ 130 - Bakalářská angličtina 3


Popis kurzu:

Kód: OJZ 130

Název: Bakalářská angličtina 3

Zkratka: BA3

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): B1 - B1+

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří absolvovali kurzy BA1 – BA2 anebo studenti, kteří potřebují své znalosti a dovednosti ještě rozšířit a upevnit tak, aby v letním semestru pokročili na úroveň B2. Kurz není zaměřen na přípravu k bakalářské zkoušce, ale okruhy gramatiky a procvičované dovednosti mohou přispět k jejímu úspěšnému složení.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1

Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzů BA2, pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu. Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Upevnit, doplnit a procvičit znalost gramatiky, zlepšit jazykové dovednosti a získat jistotu zejména v oblasti poslechu a čtení, rozšíření slovní zásoby.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy gramatiky a slovní zásoby (zejména slovesné časy, předložky a frázová slovesa). Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových a čtecích dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci. Okruhy gramatiky a podrobný sylabus jsou k dispozici na stránkách Oddělení jazyků.

 

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje 2-3 hodiny přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.