OJZ 210 - Bakalářská angličtina 1 NS


Popis kurzu:

Kód: OJZ 210

Název: Bakalářská angličtina 1 NS

Zkratka: BA 1 NS

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): A1 – A2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti především prvního ročníku, kteří na fakultu přišli se znalostí základních struktur, slovní zásoby a dovednostmi a chtějí směřovat k úrovni A2 anebo studenti, jejichž úroveň je již A2, ale potřebují své znalosti a dovednosti nadále procvičovat a upevňovat. Kurz není zaměřen na přípravu k postupové či bakalářské zkoušce, ale okruhy slovní zásoby a procvičované dovednosti mohou přispět k jejich úspěšnému složení.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1

Předpokladem jsou základní dovednosti (tedy Speaking, Reading, Listening a Writing) a znalosti slovní zásoby a gramatiky na úrovni A1, pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu.

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Upevnit, procvičit a rozšířit znalost slovní zásoby, zlepšit jazykové dovednosti a rozvinout dovednosti v oblasti poslechu, čtení a mluvení.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy slovní zásoby všeobecné i lehce se dotýkající vědy a IT. Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových, čtecích a komunikačních dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava včetně tří slohových úkolů
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.