Menu

OJZ 320 - Magisterská angličtina 2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 320

Název: Magisterská angličtina 2

Zkratka: MA 1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Kurz je určen především studentům prvního ročníku magisterského studia jako kurz navazující na magisterskou angličtinu 1. Studentům je doporučeno tento kurz navštěvovat společně s MA 2 NS, před kurzem MA 3.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B2

Pokud si jste zkoušku neskládali, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Rozšířit slovní zásobu a znalost gramatiky s důrazem na gramatiku a slovní zásobu používanou v kontextu obecného akademického jazyka, studenti získají povědomí o zákonitostech a specifikách akademické angličtiny a zlepší své komunikační dovednosti v akademickém kontextu. Jedná se o “další krok” ke zvládnutí zkoušky TOEFL.

Obsah/charakteristika kurzu: V kurzu je pokryta úvodní slovní zásoba pro akademický jazyk. Budeme se rovněž zabývat důležitými oblastmi gramatiky, především těmi, které hrají důležitou roli v akademickém kontextu jako např. trpný rod, kondicionály, užití jmenných frází, spojovací výrazy apod. Prohlubují a upevňují se zde znalosti a dovednosti z kurzu MA 1. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a ve skupinách.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Minimální hodnocení 9 průběžných testů 60%
  • Minimální hodnocení závěrečného testu 70%
  • Dvě krátké písemné práce založené na zadaném poslechu (cca 120 slov)

 Kurz vyžaduje jednu až dvě hodiny přípravy týdně

Materiály: Studenti si na začátku semestru vytisknou materiály z Moodle.

 Další požadavky: Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.