Menu

OJZ 500 – Doktorandská angličtina


Kód: OJZ 500

Název: Doktorandská angličtina

Zkratka: DA

Délka trvání: jednosemestrální

Úroveň dle CEFR: B2

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Studenti doktorandského studia

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: Složení magisterské zkoušky z angličtiny (TOEFL), B2

Cíl: Příprava na doktorandskou zkoušku z angličtiny

Obsah/charakteristika kurzu: Práce s textem zaměřená na akademickou angličtinu, presentace (2 za semestr) a psané eseje (3-5 za semestr, délka kolem 300 slov).  Rovněž je věnována pozornost rozvoji poslechových dovedností a mluvení.

Hodnocení/ zápočet/příprava: Písemný test na konci semestru; další požadavky: eseje, prezentace a docházka (3 povolené absence)

Materiály: Academic English in Use (McCarthy, O’Dell), články z odborné literatury a tisku (New Scientist)

Další požadavky: Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.