OJZ 500 – Doktorandská angličtina


Kód: OJZ 500

Název: Doktorandská angličtina

Zkratka: DA

Délka trvání: jednosemestrální

Úroveň dle CEFR: B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti doktorandského studia

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: Složení magisterské zkoušky z angličtiny (TOEFL), B2

Cíl: Příprava na doktorandskou zkoušku z angličtiny; rozvoj jazykových dovedností potřebných v akademickém prostředí; prohloubení a upevnění znalostí gramatických struktur a slovní zásoby.

Obsah/charakteristika kurzu: Náplň kurzu se na základě analýzy potřeb přizpůsobuje potřebám dané skupiny. Standardně zahrnuje následující prvky: práce s textem zaměřená na akademickou angličtinu, prezentace (min 1x za semestr) a psaný projev (cca 3x za semestr). Rovněž je věnována pozornost rozvoji poslechových dovedností a mluvení. Do kurzu je možno zařadit úvod do mezikulturní komunikace.

Hodnocení/ zápočet/příprava: 

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Prezentace a vypracování zadaných psaných projevů

Materiály: Academic Vocabulary in Use (McCarthy, O’Dell), články z odborné literatury a tisku, TED talks,
Advanced Language Practice (M. Vince)

Další požadavky: Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu