OJZ 510 - Kurz angličtiny pro BCH a BI


Popis kurzu:

Kód: OJZ 510

Název: Kurz angličtiny pro BCH a BI

Délka trvání: jeden týden

Úroveň dle SERR: B1-B2

Kredity: 0

Cílová skupina student: Studenti prvních ročníků oborů Biological Chemistry a Bioinformatics.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR : B1+ - B2

Předpokladem je přijetí ke studiu do oborů Biological Chemistry a Bioinformatics.

Cíl: Jazyková příprava studentů oborů Biological Chemistry a Bioinformatics, jejichž studium bude probíhat v angličtině.

Obsah/charakteristika kurzu: 

Hodiny se zaměří na procvičení všech jazykových dovedností potřebných pro studium v angličtině - čtení, poslech, mluvení, psaní a odborná slovní zásoba.

Čtení - studenti budou pracovat s texty určenými na přípravu na zkoušku TOEFL i s obecně odbornými texty se zaměřením na chemii a bioinformatiku.
Poslech - se bude procvičovat přímou komunikací s rodilými mluvčími a poslechovými cvičeními určenými jako příprava na zkoušku TOEFL.
Mluvení - vyučující navodí modelové situace práce v týmu, jehož komunikačním jazykem bude angličtina.
Psaní - vyučující seznámí studenty s pravidly psaní esejí v angličtině a ti odevzdají na každou hodinu jednu esej.
Odborná slovní zásoba pro studenty Biological Chemistry - bude vyučovat odborník na chemii.

  1. Chemical laboratory equipment and supplies, basic lab operations.
  2. Chemical nomenclature.
  3. Terminology in chemical calculations (fractions, scientific notation, symbols)

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava

Náročnost domácí přípravy se různí, ale očekává se minimálně hodina přípravy denně.

Materiály: TOEFL Preparation Course, Dušková: Angličtina pro vědecké pracovníky, odborné články apod.

Další požadavky:  Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.