OJZ 600 - Bakalářská angličtina 4 idiomatický jazyk


Popis kurzu:

Kód: OJZ 600

Název: Bakalářská angličtina 4 idiomatický jazyk

Zkratka: BA4i

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle SERR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina student: Studenti, kteří dosáhli alespoň úrovně B1+ a chtějí si zlepšit angličtinu nad rámec základních kurzů jazyka. Kurz specificky nepřipravuje studenty na žádný typ zkoušky.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1+ - B2

Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzů BA3, pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu. Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Cílem kurzu je zlepšit idiomatickou stránku angličtiny, tj. na praktických příkladech zvýšit citlivost studentů k „opravdové“ angličtině a k jemným nuancím významu.

Obsah/charakteristika kurzu: V kurzu analyzujeme autentické zdrojové materiály (blogy, povídky, sitcomy, poezii, komiksy, atd.), z těch úryvků vyčleňujeme různé gramatické struktury, slovní zásobu, kolokace a jiné jevy, ty dosazujeme do širšího kontextu jazyka a procvičujeme je tak, aby se staly součástí aktivních dovedností studentů.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

 

Náročnost domácí přípravy se různí, ale očekává se minimálně hodina přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.