OJZ 610 - Bakalářská angličtina 4, praktický jazyk


Popis kurzu:

Kód: OJZ 610

Název: Bakalářská angličtina 4, praktický jazyk

Zkratka: BA4p

Délka trvání: jednosemestrální

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří absolvovali kurzy BA1 – BA3 nebo studenti, jejichž úroveň je již B2 a potřebují své znalosti a dovednosti nadále procvičovat a upevňovat. Kurz není zaměřen na přípravu k bakalářské zkoušce, ale okruhy gramatiky a procvičované dovednosti mohou přispět k jejímu úspěšnému složení.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1+ - B2

Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzů BA3, pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu. Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Upevnit a procvičit znalost gramatiky, zlepšit jazykové dovednosti a získat jistotu zejména v oblasti poslechu a mluvení, rozšíření slovní zásoby.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy gramatiky a slovní zásoby (zejména předložky a frázová slovesa). Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.