OJZ 620 - Bakalářská angličtina 4 NS


Kód: OJZ 620

Název: Bakalářská angličtina 4 NS

Zkratka: BA 4 NS

Délka trvání: jednosemestrální

Úroveň dle SERR: B2 – C1

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů:  Studenti, kteří mají zájem zlepšovat svou znalost angličtiny nad rámec bakalářské zkoušky. Budou se zabývat jemnějšími jazykovými detaily, které nemusí být nutně součástí každodenní angličtiny. Pracuje se  s literaturou, články a dalšími autentickými materiály.  Studenti také zlepší své porozumění mluvené angličtině (blogy, filmy, televizní programy).

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR : B2 – C1

Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzů Bak 3, pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu. Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Studenti zlepší své dovednosti v oblasti porozumění čtenému textu. Budou pracovat s literaturou v originále. Procvičí si své schopnosti v oblasti psaní a mluvení na veřejnosti (připravená řeč).  Zdokonalí své dovednosti v oblasti poslechu každodenní angličtiny. Rozšíří svou slovní zásobu v oblasti hovorového i formálního jazyka.

Obsah/charakteristika kurzu:  Během kurzu studenti přečtou jednu knihu v originále. Každý student povede skupinovou diskusi o jedné z kapitol knihy. Studenti budou číst i  další texty a procvičí si mluvení na veřejnosti, které bude nahráno a odevzdáno k sebehodnocení. Studenti budou sledovat videa a vedeni tak, aby jim lépe porozuměli, napíšou až čtyřstránkový příběh na zvolené téma, který bude několikrát hodnocen a opravován. Práce na kurzu zahrnuje práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

  • Student je hodnocen body, musí získat minimálně 70% bodového hodnocení kurzu.
  • Kvízy (4-5) tvoří 40% bodů, psaní 30% a ústní prezentace 30%.
  • Ačkoli se pravidelná účast
  • Ačkoli se pravidelná účast nevyžaduje, je velmi těžké kurz úspěšně absolvovat bez ní.
  • Od studentů, kteří jsou na odpovídající jazykové úrovni, kurz vyžaduje 2 - 3 hodiny přípravy týdně.

Materiály: Studenti budou informováni na začátku semestru, kde si mají stáhnout a vytisknout materiály.

Další požadavky:

Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.