Menu

OJZ 681 - Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Speaking and Writing pro studenty


Kód: OJZ 681

Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC  Speaking and Writing pro studenty

Zkratka: TOEIC SW

Délka trvání: 1 den

Úroveň dle CEFR: A2-C1

Kredity: 0

Počet studentů: 15

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Speaking and Writing

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách nebo TOEIC online placement test.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Speaking and Writing

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj mluvení, psaní a dalších dovedností. Pracuje se  individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Hodnocení/ zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku

Materiály: Grant Trew: Tactics for TOEIC® Speaking and Writing Test, Oxford University Press, 2007

 Materiály student obdrží na začátku kurzu.

Další požadavky: Studenti Jihočeské univerzity nemohou kurz navštěvovat bez registrace ve STAGu.