OJZ 681 - Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Speaking and Writing pro studenty


Popis kurzu:

Kód: OJZ 681

Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Speaking and Writing pro studenty

Zkratka: TOEIC SW

Délka trvání: 1 den

Úroveň dle CEFR: A2-C1

Kredity: 0

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Speaking and Writing

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

If not sure, please, assess your level using a placement test or the “CEFR assessment grid” on our web pages.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Speaking and Writing

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj mluvení, psaní a dalších dovedností. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Hodnocení/zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku

Materiály: Grant Trew: Tactics for TOEIC® Speaking and Writing Test, Oxford University Press, 2007

           Materiály student obdrží na začátku kurzu.

Další požadavky:

  • Studenti Jihočeské univerzity nemohou kurz navštěvovat bez registrace ve STAGu.