Menu

OJZ 680 - Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty


Kód: OJZ 680

Název: Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEIC  Listening and Reading pro studenty

Zkratka: TOEIC LR

Délka trvání: 1 den

Úroveň dle CEFR: A2-C1

Kredity: 0

Počet studentů: 15

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Listening and Reading

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách nebo TOEIC online placement test.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Listening and Reading

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj poslechu, čtení a dalších dovedností.

Hodnocení/ zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku

Materiály: Grant Trew: Tactics for TOEIC® Listening and Reading Test, Oxford University Press, 2007

Další požadavky: Studenti Jihočeské univerzity nemohou kurz navštěvovat bez registrace ve STAGu.