OJZ 680 - Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty


Popis kurzu:

Kód: OJZ 680

Název: Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty

Zkratka: TOEIC LR

Délka trvání: 1 den

Úroveň dle CEFR: A2-C1

Kredity: 0

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Listening and Reading

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Listening and Reading

Obsah/charakteristika kurzu: Půldenní kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí s formátem zkoušky a strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových otázkách si tyto strategie prakticky ověří.
Zaměřuje se na rozvoj poslechu a čtení a nabízí konzultaci s vyučujícím.

Hodnocení/zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku a práci během výuky.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Studenti Jihočeské univerzity nemohou kurz navštěvovat bez registrace ve STAGu.