OJZ 682 - Přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro studenty


Popis kurzu:

Kód: OJZ 682

Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro studenty

Zkratka: TOEFL ITP

Délka trvání: 1 den

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 0

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEFL ITP

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Cílem kurzu je připravit student na zkoušku TOEFL ITP

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEFL ITP. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj větných struktur, poslechu, čtení a dalších dílčích dovedností typicky testovaných v této zkoušce. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Zápočet je udělen za docházku

Materiály: Deborah Phillips, Complete Course for the TOEFL test, Pearson Longman, 2007

         Studenti obdrží potřebné materiály na začátku kurzu.

Další požadavky:

  • Studenti Jihočeské univerzity nemohou kurz navštěvovat bez registrace ve STAGu.