Menu

OJZ 682 - Přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro studenty


Kód: OJZ 682

Název: Blokový přípravný kurz na zkoušku TOEFL ITP pro studenty

Zkratka: TOEFL ITP

Délka trvání: 1 den

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 0

Počet studentů: 15

Minimální počet účastníků: 5

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEFL ITP

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Cílem kurzu je připravit student na zkoušku TOEFL ITP

Obsah/charakteristika kurzu Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEFL ITP. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Zaměří se na rozvoj větných struktur, poslechu, čtení a dalších dílčích dovedností typicky testovaných v této zkoušce. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a skupinách. Kurz probíhá v angličtině.

Hodnocení/ zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku

Materiály: Deborah Phillips, Complete Course for the TOEFL test, Pearson Longman, 2007

Studenti obdrží potřebné materiály na začátku kurzu.

Další požadavky: Studenti Jihočeské univerzity nemohou kurz navštěvovat bez registrace ve STAGu.