OJZ 701 - Španělština 1


Popis kurzu:

Kód: OJZ 701

Název: Španělština 1

Zkratka: ŠP1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A0 – A1⁻

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium španělštiny a španělskou kulturu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A0 - tento kurz je určený naprostým začátečníkům.

Cíl: Poskytnout studentům základní informace nejen o španělském jazyce ale i hispánském světě.

Obsah/charakteristika kurzu: Z jazykového hlediska je kurz zaměřen na představení španělské výslovnosti a seznámení s hlavními slovními druhy – slovesy, podstatnými jmény, přídavnými jmény, osobními a přivlastňovacími zájmeny, základními číslovkami. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 1. - 4. lekce. Hodiny jsou doplňovány dalšími, mezi jinými i poslechovými, materiály např. z učebnic: Redes Nivel 1, Avance Nivel Elemental, Aventura 1, Aula Internacional 1, Ven 1 a dalších.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 1. - 4. lekce. (Králová, Jana a kol.: Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy, Fraus, Plzeň, 2000)

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.