OJZ 702 - Španělština 2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 702

Název: Španělština 2

Zkratka: ŠP2

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1⁻ - A1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium španělštiny a španělskou kulturu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na španělštinu 1.

Cíl: Prohloubit znalosti získané v předchozím kurzu, rozšířit slovní zásobu i znalost španělských reálií.

Obsah/charakteristika kurzu: Kromě jiného si studenti osvojí používání sloves SER, ESTAR, HABER, naučí se vyjádřit budoucí čas pomocí opisné vazby a zároveň po dokončení kurzu budou schopni sdělovat své myšlenky v minulém čase – pretérito perfecto. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 5. - 6. lekce. Podobně jako v předchozím kurzu i tento je doplňován materiály ze sekundární literatury viz španělština 1.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 5. – 6. lekce. (Králová, Jana a kol.: Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy, Fraus, Plzeň, 2000)

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.