OJZ 703 - Španělština 3


Popis kurzu:

Kód: OJZ 703

Název: Španělština 3

Zkratka: ŠP3

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1 – A2⁻

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium španělštiny a španělskou kulturu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na španělštinu 2.

Cíl: Upevnit získané vědomosti z předchozího kurzu tj. španělština 2. Rozšířit znalosti jak gramatické tak týkající se španělské a hispanoamerické kultury.

Obsah/charakteristika kurzu: Tento kurz je věnovaný praktickým dovednostem, tj. naučit se základním frázím a běžně používaným výrazům, v oblasti nakupování a zdraví. Studenti mají možnost setkat se poprvé s gramatickým jevem tzv. subjuntivem, který na této úrovni poslouží k vyjádření rozkazu. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 7. - 8. lekce. Podobně jako v předchozím kurzu i tento je doplňován materiály, které napomáhají k intenzivnějšímu procvičování. Kromě zmíněné sekundární literatury (viz španělština 2) se jedná např. o cvičebnice: Dual, Aprende, Curso intensivo de español, aj.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 7. – 8. lekce. (Králová, Jana a kol.: Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy, Fraus, Plzeň, 2000)

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.