OJZ 704 - Španělština 4


Popis kurzu:

Kód: OJZ 704

Název: Španělština 4

Zkratka: ŠP4

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A2⁻ - A2

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium španělštiny a španělskou kulturu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na španělštinu 3.

Cíl: Ověřit si získané znalosti v praxi, konkrétně v rámci četby zjednodušeného souvislého textu.

Obsah/charakteristika kurzu: Tento kurz kombinuje probírání nové učební látky s četbou zjednodušeného souvislého textu, zpravidla detektivního příběhu odpovídající úrovně. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 9. a 11. lekce. Kromě sekundární literatury např. Redes Nivel 1, Avance Nivel Elemental, Aventura 1, Aula Internacional 1, Ven 1, Dual, Aprende, Curso intensivo de español atd. je výuka doplněna autentickými materiály v podobě promítání španělského krátkometrážního filmu apod.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 9. a 11. lekce. (Králová, Jana a kol.: Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy, Fraus, Plzeň, 2000)

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.