OJZ 705 - Španělština 5


Popis kurzu:

Kód: OJZ 705

Název: Španělština 5

Zkratka: ŠP5

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A2 – B1⁻

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium španělštiny a španělskou kulturu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na španělštinu 4.

Cíl: Tento kurz si klade za cíl velmi intenzivní procvičení již nabytých vědomostí.

Obsah/charakteristika kurzu: Všichni studenti budou mít prostor vyzkoušet si formulovat své myšlenky a jazykové znalosti v rámci povinných prezentací ve španělském jazyce. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I, konkrétně opakování lekcí 9 a 11 doplněné o lekci 10. I tentokrát je využívána sekundární literatura viz španělština 4, která je stále aktualizována dle knižního trhu.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Hranice úspěšného absolvování písemného testu je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I – 10. lekce. (Králová, Jana a kol.: Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy, Fraus, Plzeň, 2000)

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.