OJZ 706 - Španělština 6


Popis kurzu:

Kód: OJZ 706

Název: Španělština 6

Zkratka: ŠP6

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1⁻ - B1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium španělštiny a španělskou kulturu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na španělštinu 5.

Cíl: Uzavřít cyklus kurzů španělštiny 1 – 6. Procvičit známé gramatické jevy, doplnit nové informace z oblasti reálií, objasnit existující problémy.

Obsah/charakteristika kurzu: Letní semestr uzavírá blok kurzů španělského jazyka v podobě dokončení učebnice Fiesta I v rozsahu lekcí 12 – 15. Kromě zmíněného primárního materiálu jsou lekce doplňovány sekundární literaturou, povinnou prezentací každého studenta založené na stručném shrnutí aktuálního autentického novinového článku, promítáním krátkého filmu či přípravou typického španělského nebo hispanoamerického pokrmu.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta v rozsahu 12. - 15. lekce. (Králová, Jana a kol.: Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy, Fraus, Plzeň, 2000)

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.